- Hoşgeldiniz

Süt İneklerinin Beslenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekilen Temel Bilgiler

12 Eyl 2015

Süt İneklerinin Beslenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekilen Temel Bilgiler

sut-ineklerinin-beslenmesinde-dikkat-edilmesi-gerekilen-temel-bilgiler

 • Laktasyon başlarında yüksek verimi ineklere sulu kaba yemler (yeşil hasıl, şalgam gibi) fazla verilmemelidir.

 

 • Sulu kaba yemlerin fazla tüketimi süt verimini olumlu yönde etkilemekle birlikte, kuru madde tüketimini baskılayıp yetersiz beslenmeye ve sonuçta hayvanın zayıflamasına neden olur.

 

 • Arpa posası ve karamba gibi sulu kaba yemlerin kullanımında rasyon özellikle protein miktarı açısından incelenmelidir.

 

 • İneklere verilecek kaba yemler uygun parçacık büyüklüğünde olmalıdır. Örneğin mısır silajında 2.5 cm’den küçük parçacıklar %20, 2.5-3.5 cm arasında olan parçacıklar %60, 3.5 cm’den büyük parçacıklar %20 oranında bulunmalıdır. Kuru kaba yemler çok ince saman haline getirilmemeli, oldukları şekilde hayvanlara verilmelidir. Karıştırma vagonlarında karıştırma süresi iyi ayarlanmalı, toplam karışım rasyonu parçacık büyüklüğü açısından Penn eleği ile incelenmelidir.

 

 • Yüksek verimli sürülerde kaliteli kaba yemler rasyon kuru maddesinin sağım başlarındaki (>35 litre / gün süt) grupta %40-45’ini, ortalarındaki (25-35 litre / gün süt) grupta %50-55’ini, sonlarındaki (<25 litre / gün süt) grupta %60-65’ini oluşturmalıdır.

 

 • Yüksek verimli inekler için sağım başlarında rasyondaki kaba yem kuru madde miktarının %35’lere doğru düştüğü durumlarda yemleme şekli ve karma yemin bileşimi açısından gerekli düzenlemeler mutlaka yapılmalıdır.

 

 • Verim yoğunluğuna ve kaba yem çeşidine ve kalitesine göre hayvanın gereksinimlerini karşılayacak düzeyde son enerji ve besin maddelerini içeren karma yem verilmelidir. Rasyonda kaba yem değişikliği olduğunda hangi bileşime sahip kaba yemin kullanılacağı belirlenmelidir.

 

 • Canlı ağırlık ve süt verimine göre değişmekle birlikte ve genellikle doğumdan sonraki ilk hafta günde 6 kg, ikinci hafta 8 kg, üçüncü hafta 10 kg’dan fazla karma yem verilmemelidir. Daha sonraki haftalarda verilecek karma yem miktarı, süt verimine göre ayarlanmalıdır.

 

 • İnekler (a) 20 kg’dan az, (b) 20-30 kg (c) 30 kg’dan çok süt verenler, (d) kurudakiler, (e) ilk doğumunu yapanlar şeklinde gruplandırılarak yemlenmelidir. Özellikle yüksek verimli inekler için, kaba ve karma yemlerin karıştırılarak 2-3 öğünde verilmesi en iyi yemleme şeklidir.

 

 • Eğer karma yem ayrı olarak verilecekse bir öğünde verilecek karma yem miktarı en fazla 4 kg, öğün aralıkları da en az 4 saat olmalıdır.

 

 • İşletmelerde yıllık kaliteli kaba yem gereksiniminin karşılanabilmesi açısından planlama (ekim, satın alma gibi) yapılmalıdır. Kaba yemin aynı dönemde aynı tarladan sağlanması kalitede, özellikle besin madde bilişiminde önemli farklılıklar olmaması açısından önem taşır. Aynı kaba yem olsa bile farklı dönemde veya farklı tarladan sağlanan kaba yemlerin kalitesi belirlenip rasyonun gözden geçirilmesi doğru bir yaklaşımdır.

 

 • Ani rasyon (kaba ve / veya karma yem) değişikliklerinden kaçınılmalıdır. Yeni rasyona en az yedi günlük alıştırma döneminden sonra geçilmelidir.

 

 • Yemleme sürekli gözlem altında tutulmalıdır. İşletmede ineklere verilen ve tüketilen yem miktarları arasında önemli fark varsa (yemliklerin yalanması / yemin artması) veya süt verimi / bileşimi (süt yağı gibi) açısından bir olumsuzluk oluşursa, kaba ve karma yemin kalitesi ile rasyon hesaplamaları yeniden kontrol edilmelidir.

 

 • Hayvan sayısının fazla olduğu işletmelerde farklı silolardaki veya büyük bir silonun farklı kısımlarındaki silajın ya da aynı bölgeden aynı mevsimde kısa aralıklı değişik dönemlerde elde edilmiş olsa bile yoncanın kuru madde ve / veya besin madde bileşiminin değişiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

 

 • Rasyon dengelenmeden işletmede bol bulunan kaba yemleri, fazla miktarda kullanma veya hayvanların doymadığı / yemliklerin boş kalmaması gerektiği şeklindeki yaklaşımlarla ek olarak verme eğilimi yanlış bir uygulamadır. Özellikle yüksek süt verimine sahip olmayan işletmelerde örneğin mısır silajının bu şekilde verilmesi hayvanların yağlanmasına, şalgamın verilmesi ise sulu dışkıya ve hayvanların zayıflamasına yol açabilir.

 

 • Kaba yem artıkları yemliklerden her gün uzaklaştırılmalıdır. Küflenmiş, kızışmış kuru kaba yemleri, silajlar veya posalar hayvanlara kesinlikle yedirilmemelidir.

 

 • Sütün tat ve kokusunu bozabilen kaba yemlerin süt ineklerine yedirilmesinde verilen miktar ve yemleme zamanı açısından dikkatli olunmalıdır.

 

 • Sık sık temizlenmesi gereken suluklarda ineklerin her zaman içebilecekleri miktarda ve nitelikte taze su bulunmalıdır.

 

 • Yemleme zamanları, meme hastalıklarını en aza indirmek için, sağım sonrası ineklerin en az bir saat yatmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

 

Karlı bir süt üretimi için; iyi hayvan seçmek, sağlık ve bakım şartlarını sağlamak ve iyi bir yem ve yemleme sistemi gereklidir. Kullanılacak yemler;

 

 • Lezzetli olmalıdır: Yemler iştah açıcı olmalıdır.

 

 • Temiz olmalıdır: Çamurlu veya küflü olmamalıdır.

 

 

 • Çok fazla kaba olmamalıdır: Odunlaşan ve çok kuru otlar hayvan beslenmesinde kullanılmamalıdır.

 

 • Yemlerin sululuk oranı yüksek tutulmalıdır: Silaj gibi yemlerin kullanılması verimi arttırır.

 

 • Besin maddelerince yeterli olan yemler kullanılmalıdır: Yonca gibi kaliteli kaba kuru otlar hayvan beslenmesinde vazgeçilmezdir.

 

 • Yemlerin hazmolabilme özellikleri yüksek olmalıdır: Hububat yemlerin kuru maddesinin hazmolabilme miktarı % 65-90 olduğu halde yüksek kaliteli kuru kaba otların hazmolabilme özelliği % 50-70’tir.

 

 • Az hacimli olmalıdır: Özellikle süt sığırları rasyonunun mümkün olduğunca çok kaba yem ihtiva etmemesi gerekir.

 

 • Yem rasyonu sık sık değiştirilmemelidir.

 

 • Ekonomik olmalıdır.
Yazar Hakkında
Ziraat Müh. ve Zooteknist : Murat KILIÇARSLAN

Yazar : Ziraat Müh. ve Zooteknist : Murat KILIÇARSLAN

Yazar Hakkında : Tarım,gıda,hayvancılık özellikle yem sanayii ve yem katkı maddeleri sektöründe;üretim,satış ve pazarlama konularında 10 yıllık profesyonel iş tecrübesine sahip, başarı ve sonuç odaklı, bayii yapılanması ve yönetiminde yetkin, değişen çalışma koşullarına adaptasyonu yüksek, gelişmiş organizasyon ve stratejik planlama yeteneklerine ve güçlü iletişim becerilerine sahip uzman bir satış yöneticisi.Ayrıca sektörde herzaman kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinip, çalıştığım firmayı yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek çalışmakta olduğum sektörün daima profesyoneli olmak…

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Facebook ile Yorum Yapabilirsiniz

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.