- Hoşgeldiniz

SİLAJ ÇEŞİTLERİ

11 Nis 2015

SİLAJ ÇEŞİTLERİ

002

SAMAN SİLAJI (SAMAN+ÜRE+MELAS)

saman-balya

Arpa ve buğday samanı Protein ve kalsiyum gibi besin maddeleri bakımından fakirdir ve hayvanlara dolgu maddesi olarak verilmektedir. Hayvan başına 3-5 kg kadar verilebilir. Hayvanlara   Saman   besin   maddelerince   zengin   yonca, korunga    gibi  baklagillerle  beraber  verilmelidir.  Sadece samanla   beslenen   hayvanlarda   döl   tutmama   ve   kızgınlık göstermeme gibi problemler ortaya çıkmaktadır.

Saman çok ince olmamalı 5-7 cm uzunluğunda kesilmelidir.Silaj çukuru ve naylonu diğer silajlardaki gibi hazırlanır. 1 ton ince saman için katkı maddeleri ; 50 – 60 kg  Melas  ve 15 kg Üre  saman, silaj naylonu üzerine serilir. Üzerine 100-150 lt su serpilir. 50-60 kg melas, iki katı su ile sulandırılır ve karıştırılır. Karıştırmaya devam edilirken içerisine üre yavaş ilave edilir ve yine karıştırılır. Daha sonra bu karışım samanın üzerine serpilir, saman tekrar karıştırılır ve bulunduğu yerde sıkıştırılır. Bu işlem diğer tabakalar için de yapılabilir. En sonunda naylon hava
almayacak şekilde kapatılır, ve üzerine ağırlık konur. 45-60 günde olgunlaşır. Silaj ilk açıldığında her tarafı havalandırılmalıdır. Bu şekilde silajı yapılan samanın değeri 2-3 kat artmaktadır. Silaj yemi  yığınından  alındıktan  sonra  açılan  yer  tekrar  sıkıca kapatılmalıdır. Hayvanlara alıştırarak vermelidir.

Saman silajı hayvan başına 10 kg kadar verilebilir. Silajla beslenen hayvanların kuru madde ile mineral  madde ihtiyacı artar.  Silajın  yanında yem katkı maddeleri ; mermer tozu, kaliteli kuru ot ve karma yem takviyesi yapılmalıdır.

ÇAYIR OTU SİLAJI

2021694328kj

Çayır otlarında en uygun biçim zamanı çiçeklenme başı veya ortasıdır. Erken dönemde biçilen bazı çayır otIarının ve karbonhidrat oranı düşük olan baklagil otlarının silolanabilmesi için   katkı   maddelerine   gerek   vardır.   Bu   amaçla   yaygın kullanılan katkı maddelerinden melas suda eritilerek 40-50 kg/ton; tahıl kırması 10-20 kg/ton nispetinde kullanılır. Biçim  dönemlerinde %15-20  kuru  madde  içeren  çayırotlarından  kaliteli  silaj  yapabilmek  için,  bu  bitkilerin  kuru maddesinin biçimden sonra yarım veya bir gün soldurularak %30’a çıkarılması doğru olacaktır. Bu amaçla bitkiler tercihen diskli  tamburlu  çayır  biçme  makinaları  ile  biçilir,  gerekli soldurma   yapıldıktan   sonra   toplayıcı   düzenli   kıyıcılı   silaj makinaları ile toplanıp, parçalanıp silaj yerine götürülür.

Bu tip makinaların bulunmadığı durumlarda zorunlu olarak, ülkemizde yaygın olarak bulunan vurmalı tip ot silaj makinaları ile biçim yapılır. Bu takdirde, bitkideki kuru madde oranının bir miktar   daha   artması   bakımından,   biçim   zamanını   biraz geciktirmekte yarar vardır. Rulo şeklinde ot silajı yapan makinalar ile, sucuk şeklinde silaj yapıp dolduran makinalar da vardır.

YONCA- KORUNGA VE FİĞ SİLAJI

yonca12

Baklagil yem bitkilerinden olan (Yonca ve Korunga)%10 çiçek açtıktan sonra silaj yapılmalıdır.  Yocanın ilk biçimini  silaj  yaparız.  Sonraki  biçimleri  kuru  ot olarak değerlendiririz. Yeşil olarak biçilen otların su oranı yüksektir. Bu otların  silolanması için soldurularak rutubetinin % 60-65 oranına kadar düşürülmesi gerekir  bunu saman katarak yapabiliriz. Yonca ve korunga proteince zengin yem bitkileridir. Bu otları silolarken içine enerjice zengin tahıl kırması, melas ve kuru pancar posası katabiliriz. Bu şekilde silo kat kat doldurulur.

1 ton ota 25-50 kg melas (1-2 misli su ile sulandırılır) ve 10-25 kg arasında hububat kırması  veya 40-50 kg kuru pancar posası serpiştirilerek silajı yapılır. Bir dekar alandan bir biçimde 1 tona kadar yeşil yonca otu alınabilir. Fiğ otundan silaj yapılacaksa %20 çiçeklenme zamanı hasat yapılır. Arpadan silaj yapılacaksa bunu da  danelerin süt olumu devresinden sonra olgunlaşma devresine geçtiği dönemde hasat yapmalıyız. Bu otların da rutubet oranının %65 olması sağlanır veya içine saman katılarak bu oran gerçekleştirilir. Biçilen otlar depolanacak yere taşınır ve 2-4 cm uzunluğunda kıyılarak silolanır.

TAHIL HASILI SİLAJI YAPIMI

3821532706_5e7035ee37

Bütün tahıl hasıllarından, uygun katkı maddeleri eklenerek silaj yapılabilir. Buğday, arpa ve yulaf gibi bitkilerin silaj yapım tekniği aynıdır. Tahıl çeşidinin biçme çağı değişiklik gösterir. Baklagille karışık ekilen buğdaygiller çiçek başlangıcı ile tohum bağlama dönemleri arasında, baklagiller de gonca başlangıcı ile bakla oluşumu arasındaki dönemde hasat edilmelidir. Gelişmenin ileri  döneminde  biçilmiş  olan  buğdaygiller  iyice  doğranarak silolanmalıdır. Silaj yapımı için uygun yüksekliğe ulaşan otlar (çiçekten önceki dönem) yerden 5-6 cm yükseklikten  biçilir. Bu
dönemde   su   miktarı   yüksektir.   Bir   gün   süreyle   serilerek soldurulur. Böylece kuru madde miktarının %40-50’ye çıkması sağlanır. Bir demet biçilmiş ot elle kıvrılıp sıkılır. Elde su bırakmıyor ve eski halini de almıyorsa silaj yapılabilir demektir. Silaj miktarına göre plastik örtünün boyu (5mx20 m), kalınlığı (400 mikron) diğerlerindeki gibi ayarlanabilir. Soldurulan tahıl hasılı tabanın orta kısmına 50-60 cm kalınlığında serilerek üzerine 1 ton için 20 kg şeker pancarı melası, istenirse 15-20 kg arpa kırması eşit olarak yığın üzerine serpilir. Traktörle 20-25 cm
kalınlığa düşecek şekilde iyice çiğnenerek sıkıştırılır. Diğer katlar da aynı şekilde yapılacak silaj yığını 80-90 cm yüksekliğe ulaşana kadar devam edilir. Yığının üzeri plastik örtü ile kapatılır. Silaj 45-60 gün içerisinde kendine has renk ve kokusu ile olgunlaşır. Beslemede mineral madde karışımları mutlaka kullanılmalıdır.

Yazar Hakkında
Ziraat Müh. ve Zooteknist : Murat KILIÇARSLAN

Yazar : Ziraat Müh. ve Zooteknist : Murat KILIÇARSLAN

Yazar Hakkında : Tarım,gıda,hayvancılık özellikle yem sanayii ve yem katkı maddeleri sektöründe;üretim,satış ve pazarlama konularında 10 yıllık profesyonel iş tecrübesine sahip, başarı ve sonuç odaklı, bayii yapılanması ve yönetiminde yetkin, değişen çalışma koşullarına adaptasyonu yüksek, gelişmiş organizasyon ve stratejik planlama yeteneklerine ve güçlü iletişim becerilerine sahip uzman bir satış yöneticisi.Ayrıca sektörde herzaman kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ilke edinip, çalıştığım firmayı yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil ederek çalışmakta olduğum sektörün daima profesyoneli olmak…

Yazarın Tüm Yazıları İçin Tıklayınız

Sitemizdeki Benzer İçerikler

Facebook ile Yorum Yapabilirsiniz

Yorumlar

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.